İklim, Bitki Örtüsü

Mersin il alanı itibariyle iklim yörelere göre farklılık göstermektedir. İlin kıyı kesimlerinde(ki buna Tarsus dahil) Akdeniz iklimi, iç kesimlerinde ise karasal iklim hakimdir.

Tarsus'un iklimi tipik akdeniz iklimi olup yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır.Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü meteroloji istasyonu verilerine görebölge ye düşen 46 yıllık yağış ortalaması 616.7 mm'dir.

Ortalama yıllık yağış miktarınınyaklaşık %78 i Kasım ile Mart ayları arasın da % 22'si Nisan - Ekim ayları arasında meydana gelmektedir. Söz konusu meteroloji istasyonu verilerine göre elde edilen ortalama yağış değeri Tablolarda verilmiştir.

Devlet Meteroloji İşleri Genel Müdürlüğü (DMİ) den Adana ve Mersin için saptanan standart zamanlardaki maksimum şiddetli yağışlara ait tekerrür analiz hesapları incelenmiş Tarsus için Mersin değerinin kullanılması uygun bulunmuştur.

Devlet Meterolojisi işleri Genel Müdürlüğü'n den Tarsus için tahmin edilen aylık ortalama en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri tablolarda gösterilmiştir.

Yükleniyor...