Park Bahçeler Müdürlüğü

Erol ALDOĞAN
Park Bahçeler Müdürü V.

Özgeçmiş

Müdürlük

5393 sayılı Belediye Kanununun 18, 48 ve 49. maddeleri ve 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerinin Norm Kadro ve İlke Standartlarına İlişkin Esaslar” doğrultusunda Tarsus Belediyesi Organizasyon Yapısı belirlenerek 06/04/2007 tarihli Tarsus Belediyesi Meclis Toplantısında görüşülmüş ve karara bağlanmıştır. Belediye Birimlerinde ve işletmelerinde, işgücü ve ekonomik kaynakların israfının önlenmesi ve hizmette verimliliğin arttırılması amacıyla Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmelikleri hazırlanmıştır.

01/09/2009 tarih ve 2009/8-1 (16) sayılı Belediye Meclis Kararı ile Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

Yetki, Görev ve Sorumluklar

 • Stratejik Plan ve yıllık Performans Programları doğrultusunda müdürlüğün hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlar.
 • Park ve Bahçeler Müdürlüğü Tarsus Belediyesi sınırları dahilinde her türlü park ve bahçe, kavşak ve orta refüjlerin düzenlenmesi, cadde ve sokakların ağaçlandırılması, bölgedeki yeşil alanların düzenli ve programlı bir şekilde, her geçen yıl yapılan hizmetlerin daha iyiye götürülmesini amaç edinerek faaliyetlerini planlayıp yapar ve/veya yaptırır,
 • Gerekli araştırma geliştirme ve projelendirme bürosu veya müşavir kuruluşlarıyla her türlü kentsel tasarım ve peyzaj uygulama projeleri hazırlanmak ve uygulamak.
 • Park, bahçe, koru, yeşil alanlarda düşünülen fiziki ve mimari yapılaşma için görüş bildirmek ve etüt etmek.
 • Belediye sınırları dahilinde yeşil alanların bitkilendirilmesi ve düzenlenmesi çalışmalarını yapmak.
 • Park ve bahçelerin ihtiyaçlarını karşılayacak sera, fidanlık v.b. tesisleri yapmak ve işletmek
 • Halkın park ve bahçeler konusunda çeşitli dilek, talep ve şikayetini inceleyerek gerekli araştırma ve çalışmaları yaptıktan sonra gerekli yanıtları ve aydınlatıcı bilgileri vermek.
 • Park ve Bahçeler Müdürlüğü için gerekli ihtiyaçları tespit etmek ve gereken malzemeleri temin etmek
 • Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmaları ile ilgili olarak gerekli kuruluşlarla temasa geçip işbirliği yapmak
 • Park ve yeşil alan düzenleme çalışmaları için gereken bitkisel toprak ve gübre temin etmek
 • Fidanlıklardan fidan temin etmek ve bunların dikimi ve bakımını yapmak.
 • Çim ekimi, biçimi ve bakımı işlerini yürütmek.
 • Tüm yeşil alanların sulanmasını sağlamak, ağaçların sulanması için periyodik bir program hazırlayıp uygulamak.
 • Budama zamanı ağaçların budanması, kuruyanların kesilmesi, devrilenlerin kaldırılması gibi bakım çalışmalarını yürütmek.
 • Bitki hastalık ve zararlılarına karşı zirai mücadele etmek.
 • Parklara konacak oyun aletlerinin, bankların, piknik masalarının hazırlanması ve konacak yerlere naklini sağlamak, monte etmek, bozulanların tamir işini yapmak.
 • Parklarda ve yeşil alanlarda hizmetlerin devamlılığını sağlamak amacıyla boyama, kaynak işleri, çim biçme, temizlik yapma, sulama v.s. bakım ve onarım çalışmaları yapmak.
 • Park ve bahçelerin korunmasına, malzemelerin bulundurulmasına yarayacak bekçi kulübeleri yapmak veya yaptırmak.
 • Halkın yeşil alan, orta refüj ve kavşaklarda yapmış oldukları tahribatları bir rapor hazırlayıp tahribat yapanlardan masrafların temini yönünde çalışma yapmak.
 • İhtiyaç duyulan araç, gereç ve makinelerin tespiti ile alım ve bakımını yapmak, mevcut araç ve makineleri çalışır halde bulundurmak.
 • Yıllık bütçesini ve yatırım planlarını hazırlama.
 • Mal, hizmet ve yapım ihalelerinin şartname ve protokollerini hazırlamak.
 • Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni’nin 5393 sayılı yasaya uygun ve müdürlük çalışmaları ile ilgili aldığı kararları uygulamak.
 • Belediye Meclisi ve Encümeni’ne çalışmalar ile ilgili teklif hazırlamak ve makamın onayına sunmaktır.

ÇEVRE DÜZENLEME 

Park Bahçelerin modern şehircilik ve doğal çevrenin insan gelişimine,insanların stres atmasına, spor yapmasına , piknik yapmasına, insanların birbirleriyle kaynaşmasına, çocukların eğlenmesine ve kültür amaçlı parkların insanların bilgisini artırmasını sağlamaktadır.

Park Bahçeler Müdürlüğü şehir içerisinde bulunan orta refüjlere fens telleri montajının büyük bir kısmı yapılmıştır.Orta refüjler çit bitkileri, mevsimlik çiçeklerle ve çim ekilerek yeşillendirilmiştir.

Park bahçeler müdürlüğü belediye tesisleri içerisinde bulunan fidanlık bölgesinde mevsimlik çiçekler, çit bitkileri ve ağaçlandırma işleminde kullanılan bitkilerin büyük kısmı kendi personellerimizce yetiştirilmektedir. 

Park bahçeler müdürlüğü günlük iş akışını her sabah Park bahçeler müdürü nezaretinde yaptıktan sonra personele iş dağılımı yapılır şehir içerisinde bulunan parklarda , orta refüjlerde bulunan ağaçlar, mevsimlik çiçekler ve yeşil alanlarda bulunan bitkilerin bakımı, budanması ve sulanması yapılmaktadır.Şehir içerisinde bulunan orta refüjlere kışlık ve yazlık mevsimlik çiçekler dönemlerine uygun olarak ekilmekte ve bakımları yapılmaktadır.

Atatürk caddesinin PTT ile Kurtuluş Meydanı arası trafiğe kapatılıp, Atatürk Caddesi Yarenlik Alanı olarak tekrardan düzenlenmiştir ve her dem yeşil kalan ağaçlar, çit bitkileri, mevsimlik çiçekler ekilmiştir. Park Müdürlüğü personelinden bir kişi devamlı suretle bu alanda bulunan bitkilerin bakımını ve sulanmasını sağlamaktadır.

ŞELALE PİKNİK ALANI

Bu alanda daha önce içkili restoran ve çay bahçesi vardı. Yeni durumu ise mini bir büfe, çay ocağı ahşap görünümlü piknik masaları ve bankları, aydınlatma sistemleri çevre ihata demir, korkulukları, demir geçiş köprülerinin yeniden yapımı zemin döşemelerinin parke olarak yapımı ve çevre düzenlemesi yapılarak 24 saat bakıcılı ve bekçili olarak kurulmuştur.

Tarsuslular buradan piknik ve mesire alanı olarak 24 saat faydalanabilirler. Buraya giriş ve piknik yapmak ücretsizdir.

Burada Karacaoğlan heykeli bulunmaktadır. Bu yıl Karacaoğlan Şelale Şiir akşamlarının 4.yılı etkinlikleri yapılmıştır.

75. YIL AÇIK HAVA GÖSTERİ MERKEZİ 

Bu Merkezin oturaklı seyirci kapasitesi 4600 civarında olup genel kapasitesi 8000 civarındadır.

Bu merkezde konser etkinlikleri 1200m2 çim alan üzerinde geleneksel güreş müsabakaları kurumlar, kuruluşlar işletmeler arası bay,bayan voleybol turnuvaları , 30 yaş üstü kurumlar arası futbol turnuvaları etkinlikleri icra edilmektedir.ŞEHİR İÇERİSİNDE BULUNAN PARKLAR

Tarsus Parkı 34.500 m2 alana kurulmuş olup,park içerisinde Türkiyenin en büyük oyun grubu Oyuncakistan bulunmaktadır.park içerisinde masa tenisi alanları, Engelliler derneği,havuz başı sadabat çay bahçesi, Emirgan çay bahçesi, ve halkımızın rahatça gelip dinlenmesi için banklar, ahşap görünümlü masa ve banklar yapılmıştır.

Yeni Mahalle Parkı 1250 m2 alana kurulmuş olup çocuk oyun alanı ve ağaçlandırılması yapılmıştır.

Şahin Mahallesi parkı 1300 m2 alana kurulmuş olup çocuk oyun alanı ve ağaçlandırılması yapılmıştır.

Eski Ömerli Mahallesi parkı 1000 m2 alana kurulmuş olup çocuk oyun alanı ve ağaçlandırılması yapılmıştır.

Fevzi Çakmak Mahallesi Parkı 1500 m2 alana kurulmuş olup çocuk oyun alanı ve ağaçlandırılması yapılmıştır.

Hoca Ahmet Yesevi Parkı 7000 m2 alana kurulmuş olup,çocuk oyun alanı çay bahçesi , ve trafik eğitim pisti yapılmıştır. 

Buminhan Temizkan Parkı 3000m2 alana kurulmuş olup,çocuk oyun alanı ve çay bahçesi yapılmıştır. 

Yunus Emre çocuk parkı 850 m2 alana kurulmuş olup,çocuk oyun alanı ve oturma grupları yapılmıştır. Duran Kırış parkı 1300 m2 alana kurulmuş olup,çocuk oyun alanı ve oturma grupları yapılmıştır.

Ferahim Şalvuz Parkı 2000 m2 alana kurulmuş olup,çocuk oyun alanı ve oturma grupları yapılmıştır.

RaufDenktaş Parkı 6500 m2 alana kurulmuş olup,2 adet çocuk oyun alanı,oturma grupları ve büfesi bulunmaktadır.

Aznakay Parkı 2800 m2 alana kurulmuş olup, çocuk oyun alanı ve oturma grupları yapılmıştır. 
Atatürk parkı 38556m2 alana kurulmuş olup, içerisine çocuk oyun alanı yapılmıştır. 15 adet alaca yapraklı akça ağaç dikimi, 40 adet çınar yapraklı akça ağaç dikimi, 60 adet İskenderun kauçuğu, 8 adet küpeli, Japon gülü 160 adet, piramit top mazı 18 adet, gül 1200 adet, bodur pitosporm 130 adet. Ağaç yasemin 5 adet, 1 tane spor bahçesi kuruldu. Toplam alanın %80'ne çim tohumu atıldı. 

Dede korkut parkı 4565m2 alana kurulmuş olup, Çocuk oyun parkı, piramit tok mazı 35 adet dikimi, Jagaranda 55 adet, top akasya 7 tane, İsa dikeni 6 adet, gül 30 adet, 20 adet gelin duğa dikimi yapıldı. Hanım eli 80 adet. Leylandı 3 adet, altuni piramit mazı 3 adet, akça ağaç 8 adet, İsrail kauçuğu 18 adet, alanın çimlenmesi, bodur pitosporum, 30 adet.Çit likistrum 30 adet dikimi.

Ergenekon parkı 5250m2 alana kurulmuş olup, 20 adet top akasya, çınar yapraklı akça ağaç dikimi, 30 adet defne, ağaç bitasporum 3adet. Çit likisturum 300 adet. Kauçuk 3 adet. Çocuk oyun parkı bulunmaktadır.

D.S.İ. Müdürlüğünden. Kiralanan 400.00m2 mesire alanının 5 hektarına çim tohumu atıldı. 150 adet yayvan ardıç dikimi, 1500 tane çalı mine, Jagaranda 40 adet, Hortum yeşil acem borusu 600 adet. 2 adet spor bahçesi, 2 adet çocuk oyun parkı, tehlike arz eden ağaçların budanması, 600 adet likesturum dikimi yapıldı. 
Mehmetcik parkı 3300 m2 alana kurulmuş olup, çocuk oyun alanı oturma gruplan, yapılmıştır.

Nutuk Parkı 3000 m2 alana kurulmuş olup, çocuk oyun alanı oturma grupları, ve mini havuzu bulunmaktadır.Ötüken Parkı 5800 m2 alana kurulmuş olup,çocuk oyun alanı ve oturma grupları yapılmıştır. ,

700.yıl Osmanlı Parkı 7700 m2 alana kurulmuş olup, çocuk oyun alanı oturmagruplan,0smanlı müzesi, saray muhallebicisi,0smanh dönemine ait gemi, ve 3 kademeden oluşan bir parktır.Çukurova parkı 
3700 m2 alana kurulmuş olup.çocuk oyun alanı oturma grupları, ve büfesi bulunmaktadır.

Çanakkale Parkı 6000 m2 alana kurulmuş olup,oturma grupları yapılmıştır.Park içerisine NUSRAT Mayın Gemisi Müzesi konulmuştur. 

Nusrat Mayın 
Gemisi restore edilmiştir. Çanakkale savaşı ile ilgili 3 boyutlu resimler yaptırılmıştır.Sembolik şehit mezarlığı ve Çanakkale Müzesi bulunmaktadır .

Kuvayi Milliye Parkı 2 kısımdan ve 20.561 m2 alana kurulmuştur. 3 adet çocuk oyun alanı oturma grupları, 16 Türk Büyükleri ve Bayrakları. Atatürk büstü ve Türk Bayrağı bulunan bir platform yapılmıştır. Botanik bahçesi 8000 m2 alana kurulmuş olup.içerisinde değişik türden bitki ve ağaçlar bulunmaktadır.

Pir Sultan Abdal Parkı 1450 m2 alana kurulmuş olup, çocuk oyun alanı ve oturma grupları yapılmıştır.

Hacı Bektaş Veli Parkı 3596 m2 alan kurulmuş olup, oturma grupları yapılmıştır. Hacı Bektaş Velinin heykeli bulunmaktadır. 
Yeşilyurt Parkı 4430m2 alana kurulmuş olup, çocuk oyun alanı ve oturma grupları bulunmaktadır.

Cleopatra Parkı 4000m2 alana kurulmuş olup.çocuk oyun alanı ve oturma grupları bulunmaktadır.

Mithatpaşa çocuk oyun alanı 1430 m2 alana kurulmuş olup,oturma grupları bulunmaktadır.

Fatih mahallesi çocuk oyun alanı 1300 m2 alana kurulmuş olup.oturma grupları bulunmaktadır.

Gaziler Mahallesi çocuk oyun alanı 1200 m2 alana kurulmuş olup,oturma grupları bulunmaktadı

Yükleniyor...