Hukuk İşleri Müdürlüğü

Hakan YILDIRIM
Hukuk İşleri Müdürü

Özgeçmiş


Müdürlük

Hukuk İşleri Müdürlüğünde Yapılan İşler

Kurumumuzun hizmet politikasını gerçekleştirme amacı doğrultusunda ve 12.04.2005 tarih ve 12/4-2(2) sayılı Tarsus Belediye Meclisi ile kabul edilmiş olan Hukuk İşleri Müdürlüğünün Kuruluş, görev, yetki ve çalışma İlkeleri Yönetmeliğine uygun olarak Yasalar, Yönetmelikler, Talimatlar, Mevzuatlar vs. dahilinde; Tarsus Belediyesinin çalışmalarına ilişkin Başkan, Başkan yardımcıları veya diğer daire müdürlerinin ve görevlilerin soracağı hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğurabilecek işlemler hakkında yazılı görüş bildirmek, Tarsus Belediyesinin menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esasa uygun olarak yapılmasına Tarsus Belediyesi tarafından yapılacak her türlü işlemin hukuki zemine oturtulmasını sağlamak amacı ile yardımcı olmak, Tarsus Belediye Başkanının vermiş olduğu vekaletname çerçevesinde Tarsus Belediyesi tarafından veya Tarsus Belediyesi aleyhine açılan dava ve icra takiplerini kurum adına takip etmek, sonuçlandırmak, bu dava ve icra takiplerinde kurumu temsil etmek, Kurum amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki görüşlerini bildirmek v.b.işlemlerle çalışmalarını sürdürmektedir.

Personel Durumu

Hukuk İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 4 avukat, 1 memur ve 4 büro personeli ile görev yapılmaktadır.Belediye Mevzuatları

Yükleniyor...