Misyon & Vizyon

MİSYON

Tarihsel dokusuyla, çağdaş, estetik değeri yüksek yaşanabilir bir kent ortamı sunan,

Kırsaldaki asgari iş ve yaşam kalitesini sürdürülebilir bir şekilde geliştiren,

Şehrimizde bulunan tarihi ve kültürel değerlerimizin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığını en üst seviyeye taşıyan,

Sağlıklı bir toplumla, enerji ve çevre kaynaklarını koruyan, güvenli bir ortamda, eğitimli bir nesille, geçmişten geleceğe ışık tutacak kültürlü yarınlar oluşturulmasına katkı sağlayan,

Kaynaklarını etkin kullanan, yaşayarak yöneten, üreten, eğiten, sağlıklı bir kent yaratan,

Birlikte yöneten, yönetilen, bir yönetim anlayışı ile Tarsus’ta yaşayanlara sosyal ve kültürel yaşam alanları sunmaktır. VİZYON

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Tarsus’un; kültür ve tarihini koruyarak, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, bilime ve sanata önem veren, insan ve çevreye duyarlı, yerel ekonomisi kalkınmış, kent estetiği sağlanmış, engelsiz, üreten, eğiten, sağlıklı kent olmak.

Yükleniyor...