İmar ve Şehircilik Hizmetlerimiz

Bu hizmet kapsamında ve tanımlanmış süreçler doğrultusunda;

  • Tarihi Yapıların Restorasyonu,
  • Yapı Kontrol,
  • Kaçak İnşaat Kontrol,
  • Kamulaştırma,
  • İnşaat Ruhsatı,
  • Yeşil Alan Üretimi,
  • Yol ve kaldırım yapımı/ bakımı

gibi faaliyetler planlı bir şekilde sunulmaktadır.

Yükleniyor...