Meclis Gündemi
2021 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

05.10.2021 Salı günü saat 14.00'de toplanacak olan, 2021 yılı 10. Birleşimin 1. Oturumu Meclis Toplantısı Gündemidir.
 

GÜNDEM MADDELERİ:

1- Açılış, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı.

2- Belediye Müdürlüklerinden gelen evrakların görüşülmesi ve karara bağlanması.

3- Komisyondan gelen evrakların görüşülmesi ve karara bağlanması.

4- Dilek ve Temenniler.

5- Kapanış.


                                                                               Haluk BOZDOĞAN

                                                                                               Belediye Başkanı 

 

 

 

05 EKİM 2021 SALI GÜNÜ TARSUS BELEDİYE MECLİSİ OLAĞAN TOPLANTISI

10. BİRLEŞİM 1. OTURUMUNDA GÖRÜŞÜLECEK OLAN

MECLİS GÜNDEMİ

1-   2022 (2023-2024) Mali Yılı Bütçe Tasarısının görüşülmesi.

2-   2022 Mali Yılı Taslak Performans Programının görüşülmesi.

3-   Mimari Estetik Komisyonu kurulması ile ilgili teklifin görüşülmesi.

4- 7221 Sayılı Kanuna istinaden yapılan revizyon konusunda askı sürecindeki itirazların değerlendirilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

5-  Gaziler (Altaylılar) Mahallesi 3. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının; 3194 sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesine göre incelenip karar verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

6-  Akademi Derneği ile İlimizde ve İlçemizde lisans ve lisansüstü öğrenimin özendirilmesi, bilimin ilçeye entegrasyonunun sağlanması ve bunlara ek olarak özellikle kadın girişimci sayısının artırılması ve tüm bu hususlardan hareketle çok kapsamlı eğitimlerin katılımcılara ücretsiz olarak sağlanması amacıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin (c) bendi uyarınca, Ortak Hizmet Projesi yapılmasına, proje kapsamında hazırlanan protokolün imzalanması için Belediye Başkanı Haluk BOZDOĞAN’ a yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

7- Tarsus Otizm Derneği ile Tarsus’ta yaşayan otizmli bireylere ve ailelerine destek olunması, eğitimlerine katkıda bulunulması, sosyalleşmelerinin sağlanması ve her türlü ihtiyaçlarına cevap verilebilmesi için gerekli desteğin verilmesi amacıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin (c) bendi  uyarınca, Ortak Hizmet Projesi yapılmasına, proje kapsamında hazırlanan protokolün imzalanması için Belediye Başkanı Haluk BOZDOĞAN’ a yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

8-  Tarsus Belediye Meclisi’nin 02.09.2021 tarih ve 2021/9-1(133) nolu kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen evrak, 14.09.2021 tarihlerinde toplanan İmar Komisyonunca okunup incelenmiş ve Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 3. Derece Arkeolojik Sit Alanına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı konusu, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre hazırlandığı anlaşıldığından; İmar Komisyonunca uygun görülmüştür. İmar Komisyon Kararının; 3194 sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesine göre incelenip karar verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

9-  Tarsus Belediye Meclisi’nin 02.09.2021 tarih ve 2021/9-1 (131) nolu kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen evrak, 14.09.2021 tarihlerinde toplanan İmar Komisyonunca okunup incelenmiş ve Mersin ili, Tarsus ilçesi, Yeni mahalle 543 ada 150 nolu parsel ile ilgili hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konusu, Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 24.05.2021 tarih ve 218 sayılı kararı ile onaylanan1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre hazırlandığı anlaşıldığından söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi; İmar Komisyonunca uygun görülmüştür. İmar Komisyon Kararının; 3194 sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesine göre incelenip karar verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

10-Tarsus Belediye Meclisi’nin 02.09.2021 tarih ve 2021/9-1 (132) nolu kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen evrak, 14.09.2021 tarihlerinde toplanan İmar Komisyonunca okunup incelenmiş ve Mersin ili, Tarsus ilçesi, Kalburcu mahallesi 187 ada 21 nolu parsel ile ilgili çekme mesafesinin 5 metre olarak işaretlenmesi konusunda; mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında aynı istikamette bulunan diğer imar adalarında yapı yaklaşma mesafelerinin 14 metre imar yolundan 5 metre olarak, 20 metrelik imar yolu köşesinden 8 metre olacak şekilde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi; İmar Komisyonunca tadilen uygun görülmüştür. İmar Komisyon Kararının; 3194 sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesine göre incelenip karar verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

11-Tarsus Belediye Meclisi’nin 02.09.2021 tarih ve 2021/9-1 (136) sayılı Kararı ile Eğitim, Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu ile Gençlik, Spor, Bilim, Sanat ve Turizm Komisyonuna müşterek havale edilen ve toplantıya katılan komisyon üyelerinin oybirliği ile uygun görülen; Tarsus Belediyesi ile Port of Spain Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması, belediyecilik, ekonomi, sosyal, eğitim, kültür, tarih, turizm, tanıtım, sağlık, spor, tarım vb. alanlarda işbirliği yapılması ve ortak projeler yürütülmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

12-Tarsus Belediye Meclisi’nin 02.09.2021 tarih ve 2021/9-1 (137) sayılı Kararı ile Gençlik, Spor, Bilim, Sanat ve Turizm Komisyonu ile Plan, Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonuna müşterek havale edilen ve toplantıya katılan komisyon üyelerinin oy birliği le tadilen uygun görülen; Tarsus Belediyesi olarak Tarsus ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu,  Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik ve Spor İl/İlçe Müdürlüğünden almış oldukları faal müsabakalara katılım belgesini beyan etmeleri halinde Amatör Spor Kulüplerinden; Takım Sporlarından her kulübe 13.700,00-TL (On üç Bin Yedi Yüz),   ayrıca Bireysel Spor Kulüplerine Kulüp başına 3.000,00-TL (üç bin) nakdi yardım yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi.

 

Yükleniyor...