Meclis Gündemi
2022 Yılı Ağustos Ayı Meclis Gündemi

 05.08.2022 Cuma günü saat 14.00'de toplanacak olan2022 yılı 8. Birleşimin 1. Oturumu Olağan Meclis Toplantısı Gündemidir.

 

GÜNDEM   MADDELERİ  :

1-Açılış, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı.

2-Belediye Müdürlüklerinden gelen evrakların görüşülmesi ve karara bağlanması.

3-Komisyondan gelen evrakların görüşülmesi ve karara bağlanması.

4-Dilek ve öneriler.

5- Kapanış.


                                                                               Haluk BOZDOĞAN

                                                                                               Belediye Başkanı 

 

 

05 AĞUSTOS 2022 CUMA GÜNÜ TARSUS BELEDİYE MECLİSİ OLAĞAN TOPLANTISI

 8.  BİRLEŞİM 1. OTURUMUNDA GÖRÜŞÜLECEK OLAN

MECLİS GÜNDEMİ 

1-  Zabıta Müdürlüğü personellerine ödenen aylık maktu mesai ücreti 29.06.2022 tarih ve 7414 sayılı “2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 7 Temmuz 2022 tarih ve 31889 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, yapılan düzenlemeye istinaden Zabıta Personeline verilecek Maktu Mesai Ücretinin belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

2- Tarsus Belediyesi İçkili Yer Tespit Komisyonunun içkili yer bölge krokisine eklenecek yerler ile ilgili teklifin görüşülmesi.

3- Tarsus Belediyesi İçkili Yer Tespit Komisyonunun içkili yer bölge krokisinden çıkarılacak yerler ile ilgili teklifin görüşülmesi.

4- Tarsus Belediye Meclisi’nin 07.07.2022 tarih ve 2022/7-1 (57) sayılı Kararı ile Gençlik, Spor, Bilim, Sanat ve Turizm Komisyonu ile Plan, Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonuna müşterek havale edilen, 26.07.2022 Salı günü  saat 10.00’da Turuncu Salonda yapılan toplantıya katılan komisyon üyelerinin oy birliği ile uygun görülen; Tarsus Belediyesi Spor Kulübüne 400.000,00 TL (Dört Yüz Bin Türk Lirası) nakdi yardım yapılması ile ilgili komisyon kararının görüşülmesi.

5-  Tarsus Belediye Meclisi’nin 07.07.2022 tarih ve 2022/7-1 (59) sayılı Kararı ile Temizlik, Çevre ve Sağlık Komisyonu, İnsan Hakları ve Hukuk Komisyonu ile Plan, Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonuna müşterek havale edilen 26.07.2022 Salı günü  saat 11.00’da Turuncu Salonda yapılan toplantıya katılan komisyon üyelerinin oy birliği ile uygun görülen; Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan Atık Toplayıcılarının Çalışma Usul ve Esasları’nın görüşülmesi.

6-  Tarsus Belediye Meclisi’nin 07.07.2022 tarih ve 2022/7-1 (58) sayılı Kararı ile Temizlik, Çevre ve Sağlık Komisyonu, İnsan Hakları ve Hukuk Komisyonu ile Plan, Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonuna müşterek havale edilen 26.07.2022 Salı günü  saat 10.30’da Turuncu Salonda yapılan toplantıya katılan komisyon üyelerinin oy birliği ile uygun görülen; Temizlik İşleri Müdürlüğünün Görev Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin görüşülmesi.

Yükleniyor...