Meclis Gündemi
2023 Yılı Mart Ayı Meclis Gündemi (4. Birleşim 1. Oturum)

 02.03.2023 Perşembe günü saat 14.00'de toplanacak olan2023 yılı 4. Birleşimin 1. Oturumu Olağan Meclis Toplantısı Gündemidir.

 

GÜNDEM   MADDELERİ  :

1-Açılış, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı.

2-Belediye Müdürlüklerinden gelen evrakların görüşülmesi ve karara bağlanması.

3-Komisyondan gelen evrakların görüşülmesi ve karara bağlanması.

4- Dilek ve öneriler.

5- Kapanış.                                                                            Haluk BOZDOĞAN

                                                                                            Belediye Başkanı

 

 

02 MART 2023 PERŞEMBE GÜNÜ TARSUS BELEDİYE MECLİSİ OLAĞAN TOPLANTISI

 4. BİRLEŞİM 1. OTURUMUNDA GÖRÜŞÜLECEK OLAN

MECLİS GÜNDEMİ

 

1-   02.02.2023 tarih ve 15 sayılı Meclis Kararının yeniden görüşülmesi.

2-  İsmetpaşa Mahallesi 4798 ada 1 parsel nolu 17.525,00 m² yüzölçümlü taşınmazdaki Belediyemize ait 507,00 m² hissenin tamamının sermaye artışına karşılık olmak üzere TESKİ A.Ş.’ye sermaye konulmasına ve bu taşınmazdaki hissemizin TESKİ A.Ş.’ye devredilmesine, bu hususlarda Belediye Encümenine ve Belediye Başkanı Haluk BOZDOĞAN’a yetki verilmesine yönelik Tarsus Belediye Meclisinin 02.12.2021 tarihli ve 2021/12-1 (175) sayılı Meclis Kararının iptal edilerek, Mersin ili, Tarsus ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi 4798 ada 1 parsel nolu 17.525,00 m² yüzölçümlü taşınmazdaki Belediyemize ait 507,00 m² hissenin 400,00 m² sinin TESKİ A.Ş. (Tarsus Teski Turizm Eğitim Sağlık Kültür İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi)’ ne sermaye artışına karşılık olmak üzere TESKİ A.Ş.’ ye sermaye konulmasına ve bu taşınmazdaki hissemizin 400,00 m² sinin TESKİ A.Ş.’ye devredilmesine, geriye kalan 107,00 m² sinin ise Tarsus Belediyesi uhdesinde kalmasına, ayrıca Bakanlıkça yapılacak açık artırma usulü ile satış işlemine Tarsus Belediyesi olarak katılmamıza, bu konularda Belediye Encümenine ve Belediye Başkanı Haluk BOZDOĞAN’a yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

3-  Tarsus Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Birimi (TAKUB) Yönetmeliği’nin görüşülmesi.

4-  Zabıta Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği’nin görüşülmesi.      

5-  “Şehit Aileleri ve Gaziler Birimi" kurulması ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet göstermesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

6-  Belediye Meclisi’nin 02.02.2023 tarih ve 14 sayılı kararı ile Plan, Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna müşterek havale edilen ve 03.02.2023 tarih günü yapılan toplantıda, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilen: konukevi hizmetinden faydalanacak kadınlar ve çocuklar için günlük harçlık  verilmesi;   her bir kadın için  günlük 60,00-TL beraberinde ki her bir çocuk için günlük 28,00-TL gerekli durumlarda nakdi yardım yapılması ile ilgili komisyon kararının görüşülmesi. 

 

 

 


Yükleniyor...