Urban Development and Urban Planning Directorate

Amaç IV : Düzenli Kentleşmeyi Sağlamak

Hedef IV.1 :Plan dönemi boyunca Çevre Düzeni Planı bulunan alanlarda İmar Planlarının tamamlanması

Faaliyet/Proje IV.1.1 -2011 yılında TEM Otoyolu ile Berdan Barajı arasında kalan 340 ha alanın ilave imar planının yapılması
Faaliyet/Proje IV.1.2 -2010 yılında Berdan Regülatörü doğusu ve Dadalı Köyü arasında kalan 94 ha alanın ilave imar planının yapılması
Faaliyet/Proje IV.1.3 -2014 yılında Kurbanlı, Sağlıklı, Eskişehir köylerinin bulunduğu alanda 500 ha ilave imar planının yapılması
Faaliyet/Proje IV.1.4 -2013 yılında D-400 ile D-750 yol güzergahında 700 ha alanın ilave imar planının yapılması
Faaliyet/Proje IV.1.5 -Eshab-ı Kehf bölgesinin planlanması

Strateji IV.1.1:İmar planlarına yapılacak itirazların azaltılması için gerekli tedbirlerin alınması

Hedef IV.2:Plan döneminde kentimizin plansız yapılaşmış ve eskimiş kent dokularının bulunduğu bölgelerinin imarlı ve yaşanabilir bir yapıya kavuşturulması ve konut açığının azaltılması

Performans Göstergesi: Kentsel dönüşüm yapılacak alan 1 ha. Toplu konut inşaatı yoluyla öncelikle 500 adet konut inşaatı

Faaliyet/PROJE IV.2.1-Plan döneminde kentsel dönüşüm uygulaması ve toplu konut inşaatı yapılması
Faaliyet/PROJE IV.2.2-Plan dönemi boyunca kentin muhtelif yerlerinde imar planı uygulaması yapılması

Strateji IV.2.1:Kentsel dönüşümde öncelikli yerlerin tespit edilmesi

Amaç V: KENTTE Yaşayanların Giderek Artan Sosyal ve Kültürel Alt Yapı Alanı İhtiyaçlarının Karşılanması.

Hedef V.1:Plan döneminde her mahallede bir spor alanı olmasının sağlanması

Faaliyet/Proje V.1.1-Spor alanı bulunmayan mahallere spor alanı yapılması 
Faaliyet/Proje V.1.2-Tarsus Şehir Stadı ve 27 Aralık Stadyumunun eksikliklerinin giderilmesi 
Faaliyet/Proje V.1.3-Kapalı olimpik yüzme havuzu yapılması 
Faaliyet/Proje V.1.4-Berdan Nehri kenarı boyunca D-400 ile Berdan Barajı arasına yürüyüş yolu yapılması 

Strateji V.1.1:Spor alanlarına ihtiyacın olduğu yerlerin tespit edilmesi
Strateji V.1.2:İhtiyacı tespit edilen alanların önceliklendirilmesi

Hedef V.2:Plan döneminde şehrimizin rekreasyon alanlarının arttırılması

Faaliyet/Proje V.2.1-Devlet Parkı düzenlemesine ilaveler yapılması
Faaliyet/Proje V.2.2-Berdan Nehri düzenlemesi, gölet oluşturulması, şelalenin akarsulu hale getirilmesi
Faaliyet/Proje V.2.3-Berdan Baraj bölgesinde hayvanat bahçesi yapılması

Strateji V.2.1 :Öncelikli rekreasyon alanların tespit edilmesi
Strateji V.2.2 :Sosyal hayatın canlandırılması

Hedef V.3:Plan döneminde şehrimizin yeşil alanlarının arttırılması
Performans Göstergesi 50.000 m²/yıl

Faaliyet/Proje V.3.1-Wholesaleen eksik olan bölgelerde yeşil alan düzenlemesi yapılması
Faaliyet/Proje V.3.2-Wholesale kavşağı ile Bahçe Mahallesi köprüsü arasında düzenleme yapılması.
Faaliyet/Proje V.3.3-Plan dönemi boyunca şehrin muhtelif yerlerinde yeşil alan kamulaştırılması yapılması

Strateji V.3.1:Yeşil alanı olmayan mahallelerin önceliklendirilmesi

Amaç VI: Sosyal, Kültürel ve Ticari Merkezlerin Arttırılması

Hedef VI.1:İmar planına uygun ticari, kültürel ve sosyal işlevli yeni mekânların oluşturulması.

Faaliyet/Proje VI.1.1-Kongre Merkezi yapılması
Faaliyet/Proje VI.1.2-Türk Dünyası Kültür Merkezi yapılması
Faaliyet/Proje VI.1.3-Eksik olan muhtarlık binalarının yapılması
Faaliyet/Proje VI.1.4-Yenimahalle’ye düğün salonu yapılması
Faaliyet/Proje VI.1.5-Mevcut mezarlığa yeni cami yapılması ve eski caminin yenilenmesi, mezarlık ihtiyacının giderilmesi.
Faaliyet/Proje VI.1.6-Sunay Atilla üstgeçidi altına okuma salonu yapılması

Strateji VI.1.1:Yapılacak tesislerin etkin kullanılabilir bölgelerde yapılması

Loading...