Fiyat Araştırma

Derya KARATAŞ
Fiyat Araştırma Sorumlusu

Özgeçmiş

Tarsus doğumlu olup, ilk, orta ve lise öğrenimimi Tarsus'ta tamamladım. 1990 yılından beri Tarsus Belediyesinde görev yapmaktayım. Yazı İşleri Müdürü olarak görev yaptım. Şu an Tarsus Belediyesi Fiyat Araştırma Sorumlusu olarak görev yapmaktayım.

Müdürlük

Tarsus Belediyesine bağlı birimlerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri maksadıyla ihtiyaç duydukları malzemelerin yurtiçi ve yurt dışı satınalma yolu ile karşılanmasının gerektirdiği faaliyetleri yürütmek, gerekli satın alma faaliyetlerini, piyasa koşulları ve fiyat dalgalanmalarını incelemek suretiyle en müsait şartlarda yaparak, ihtiyaç yerlerine zamanında istenen miktar ve kalitede ulaştırmak, satınalmalarda fiili denetimi sağlamak

Fiyat Araştırma Birimine intikal eden malzeme taleplerini, karşılamak üzere gerekli faaliyetleri planlamak, uygulayıp kontrol ve koordine etmek, etkin, verimli ve kaliteli hizmet vermek, çağın gerektirdiği teknolojik yeniliklere açık olma, anlayışına paralel olarak çalışmalarını yürütmek, satınalınacak malzemelerin standartlarını belirlemek için ilgili müdürlüklerle koordineli çalışmakla görevlidir.

Gelen evrakları, genelgeleri değerlendirerek bağlı birimlerine havale edip cevap yazılması gerektiren evrakların sonucunu ilgili yerlere göndermek. Belediye birimlerinden gelen ve alınması gereken malzemelerin fiyat araştırmasını yapmak, Başkanlık makamının onayı ile alınması istenen malzemeleri değerlendirip gerekli araştırmadan sonra malzemeyi alıp ilgili birime teslim etmek dairesi tarafından Fiyat Araştırma Komisyonu kararıyla alınması talep edilen malzemeler için kalite ve fiyat yönünden araştırma yapmak teklif toplamak ve toplanan teklifleri komisyon toplantısına intikal ettirmek. Komisyon toplantısı değerlendirmesinden sonra alınan kararlar doğrultusunda ilgili firmaya sipariş vermek ve malzemelerin Belediyeye teslimini sağlamak.

Satın Almada teklif toplayan memurlar gelen malzeme ile ilgili fiyat araştırması neticesinde uygun fiyat ve kaliteli malzemenin temin edileceği yeri ve koşulları belirlemek yetki limiti içinde alımı gerçekleştirmek, eğer malzeme şehir içerisinde bulunamıyorsa, talepleri Satınalma Müdürlüğüne yollayıp çevre İllerden teminini sağlamak. Komisyon kararı gerektiren ihtiyaç malzemenin alımında evrakların Komisyona sevkini sağlamak görevleri dahilindedir.

Yükleniyor...