Belediye Encümeni

Belediye Encümen Üyeleri

Belediye Başkanı Şevket CAN
Üye Kasım TAKAN
Üye Ali ÇELİK
Üye Hüseyin ŞENDAĞ
Yazı İşleri Müdürü İbrahim GÜRSOY
Mali Hizmetler Müdürü Muttalip BOBUŞOĞLU
İmar ve Şehircilik Müdürü Eyüp Anıl YARPUZ

Yükleniyor...