KUBATPAŞA MEDRESESİ RESTORASYON PROJESİ

Tarsus Kubat Paşa Medresesi Restorasyon Projesinin genel amacı kentimizdeki tarihi/ kültürel yapıların korunmasını ve restorasyonunu yaparak turizm amaçlı kullanımını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda Kubat Paşa Medresesinin restorasyonu yapılarak “Kent Müzesi” olarak kullanıma kazandırılacaktır.

Proje Künyesi

PROJE ADI : TARSUS KUBATPAŞA MEDRESESİ RESTORASYON PROJESİ
REFERANS NO : TR62-10-03/003
PROJE SÜRESİ : 18 AY
PROJE BÜTÇESİ : 900.000,00 TL
ÇKA MALİ DESTEK TUTARI : 540.000,00 TL
EŞFİNANSMAN TUTARI : 360.000,00 TL

Proje Hakkında

 Tarsus Belediyesi tarafından Çukurova Kalkınma Ajansı 2010 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Programına sunulan “Tarsus İŞGEM İyileştirme ve Geliştirme Projesi” ile  “Tarsus Kubat Paşa Medresesi Restorasyon Projesi” başarılı bulunmuş ve mali destek almaya hak kazanmıştır.

Tarsus Kubat Paşa Medresesi Restorasyon Projesinin genel amacı kentimizdeki tarihi/ kültürel yapıların korunmasını ve restorasyonunu yaparak turizm amaçlı kullanımını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda Kubat Paşa Medresesinin restorasyonu yapılarak “Kent Müzesi” olarak kullanıma kazandırılacaktır.

Ramazanoğlu Beyi Kubat Paşa tarafından 1557 yılında yaptırılan medrese, eski zamanlardan günümüze gelebilen tek eğitim ve öğretim kurumudur. Geleneksel Selçuklu mimarisi tarzındaki yapı, düzgün kesme taştan inşa edilmiştir. Bina 1969-1970 yıllarında genel bir restorasyon yapılarak Kültür Bakanlığı’nca Tarsus Müzesi olarak kullanılmıştır. Tarsus Müzesi daha sonra 75.Yıl Kültür Merkezine taşınması ile bina boş kalmıştır. Kubat Paşa Medresesi restorasyon projesi Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile onaylanmıştır. Bina Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olup, Belediyemiz ile Adana Vakıflar Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile belediyemize restore edilmek üzere tahsis edilmiştir.

Fotoğraflar

Bağlantılar

Yükleniyor...