TARİHİ TİCARET MERKEZİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ

BAŞKAN CAN, “ÇARŞILARIMIZI YENİDEN CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRECEĞİZ” Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Tarihi Ticaret Merkezi Çevre Düzenleme ve Sağlıklaştırma çalışmalarının bütün hızıyla devam ettiğini söyledi.

Proje Künyesi

 

Tarihi Ticaret Merkezi Çevre Düzenleme ve Sağlıklaştırma Projesi;  tarihsel süreç içinde kültürel, sosyal ve ekonomik niteliklerin biçimlendirdiği bir kentsel dokunun, mevcut sorun ve olanaklarının değerlendirilerek günün ve geleceğin gereksinmelerine uygun olarak yeniden düzenlenmesine yönelik, yaklaşık 20855 m2  lik alanda 55 adet tescilli yapı,1 adet tescilli kemer kalıntısının ve 145 adet tescilsiz yapının bulunduğu 34 adet yapı adasından oluşmaktadır. Bu proje Tarsus’un girişi olan Kleopatra Kapısının 300 – 400 metre ilerisinde işlevsel, tarihsel ve kamusal bir çok önemli yapıyı üzerinde barındıran Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan eski Tarihi Ticaret Merkezinin içinde barındırdığı tescilli yapıların ticaret işlevlerini koruyarak sağlıklaştırılması, alanın girişinde çarşı ile bütünleşik kullanıcının dinlenebileceği ve aynı zamanda bir buluşma – paylaşım noktası özelliği taşıyacak meydan düzenlemesini kapsamaktadır.

Söz konusu proje Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 17.05.2012 tarih 956 sayılı kurul kararı ile onaylanmıştır. Tarsus Tarihi Ticaret Merkezi Çevre Düzenleme ve Sağlıklaştırma İşinin iki etapta tamamlanması uygun görülmüş ve birinci etap uygulama işi ihalesi 21.07.2015 tarihinde yapılmıştır. Yapılan ihale sonucunda iş; 4.627.641.99 TL ile Ermiş İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ ne kalmıştır.

Söz konusu iş ile ilgili olarak Valilik, Kültür ve Tabiat Varlıklarının korunmasına yönelik katkı payından 05.01.2015 tarih ve 65 sayılı olur ile %38 oranında destek alınmaktadır.

Birinci etap kapsamında alanın kuzeyinde yer alan 579 ile 580 nolu adalar tamamlanarak 29 adet dükkan vatandaşa teslim edilmiştir. 274, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 297, 581, 582, 583, 584, 590, 591 adalarda çalışmalar devam etmektedir. Bu adaların toplam dükkan sayısı 77 dir. 572 ada 1 parselde yer alan meydan düzenlemeside devam etmektedir. İş bitim tarihi koruma kurulunda geçen sürede dikkate alınarak 21 Agustos 2017 olarak belirlenmiştir.

Aynı proje kapsamında yer alan Kırkkaşık Bedesteni önü ve Ticaret Odasının batısında yer alan parkların düzenlemesi ve yer döşemesi çalışmaları Çukurova Kalkınma Ajansı kapsamında hazırlanan proje desteği ile devam etmektedir.

Tarihi Ticaret Merkezi Çevre Düzenleme ve Sağlıklaştırma Projesi İşinin ikinci etabında 19 adada ödeneğe bağlı olarak çalışmalar devam edecektir. İkinci etapta 87 dükkan bulunmakta olup 11 tescili bir tanesi kemer kalıntısıdır.

Proje Hakkında

BAŞKAN CAN, “ÇARŞILARIMIZI YENİDEN CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRECEĞİZ”

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Tarihi Ticaret Merkezi Çevre Düzenleme ve Sağlıklaştırma çalışmalarının bütün hızıyla devam ettiğini söyledi.

Tarihi Ticaret Merkezi Kentsel Tasarım Projesi’nin eski yerleşim alanları olan Şehitkerim Mahallesi, eski belediye binası, Ulu Cami, Kırkkaşık Bedesteni ve Yeni Hamam arasında kalan bölgeyi kapsadığını söyleyen Belediye Başkanı Şevket Can, tarihi çarşıları yeniden cazibe merkezi haline getireceklerini belirtti.

Başkan Can, “Tarihi Ticaret Merkezi Çevre Düzenleme ve Sağlıklaştırma Projesi; tarihsel süreç içinde kültürel, sosyal ve ekonomik niteliklerin biçimlendirdiği bir kentsel dokunun, mevcut sorun ve olanakların değerlendirilerek günün ve geleceğin gereksinmelerine uygun olarak yeniden düzenlenmesine yönelik, yaklaşık 20.855 m2’lik alanda 55 adet tescilli yapı,1 adet tescilli kemer kalıntısının ve 145 adet tescilsiz yapının bulunduğu 34 adet yapı adasından oluşmaktadır. Bu proje şehrimizin girişi olan Kleopatra Kapısının 300–400 metre ilerisinde işlevsel, tarihsel ve kamusal bir çok önemli yapıyı üzerinde barındıran Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan eski Tarihi Ticaret Merkezinin içinde barındırdığı tescilli yapıların ticaret işlevlerini koruyarak sağlıklaştırılması, alanın girişinde çarşı ile bütünleşik kullanıcının dinlenebileceği ve aynı zamanda bir buluşma, paylaşım noktası özelliği taşıyacak meydan düzenlemesini kapsamaktadır. Tarsus Tarihi Ticaret Merkezi Çevre Düzenleme ve Sağlıklaştırma işinin iki etapta tamamlanması uygun görüldü. Birinci etap kapsamında alanın kuzeyinde yer alan 579 ile 580 nolu adalar tamamlanarak 29 adet dükkan vatandaşa teslim edildi. 274, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 297, 581, 582, 583, 584, 590, 591 adalarda çalışmalar devam ediyor. Bu adaların toplam dükkan sayısı 77’dir” dedi. Başkan Can, aynı proje kapsamında yer alan Kırkkaşık Bedesteni önü ve Ticaret ve Sanayi Odası’nın batısında yer alan parkların düzenlemesi ve yer döşemesi çalışmalarının Çukurova Kalkınma Ajansı kapsamında hazırlanan proje desteği ile devam ettiğini söyledi.

12.04.2017 16:16:55

Fotoğraflar

Yükleniyor...