Meclis Gündemi
2020 yılı 3. Birleşimin 1. Oturumu Meclis Gündemi

03.03.2020 Salı günü saat 14.00'de Olağan olarak toplanacak olan, 2020 yılı 3. Birleşimin 1. Oturumu Meclis Gündemidir.

GÜNDEM MADDELERİ:
1- Açılış, yoklama,  saygı duruşu ve İstiklal Marşı.
2- 04.02.2020 tarih ve 2020/2-1 sayılı Meclis Zabıt Tutanağının oylanması.
3- Belediye Müdürlüklerinden gelen tekliflerin görüşülmesi ve karara bağlanması.
4- Komisyondan gelen evrakların görüşülmesi ve karara bağlanması.
5- Dilek ve Temenniler.
6- Kapanış.

                                                                                   Haluk BOZDOĞAN

                                                                                                    Belediye Başkanı 

 

03 MART 2020 SALI GÜNÜ TARSUS BELEDİYE MECLİSİ OLAĞAN TOPLANTISI

3. BİRLEŞİM 1. OTURUMUNDA GÖRÜŞÜLECEK OLAN

MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN MECLİS GÜNDEMİ

1- Tarsus Belediyesi Ekonomik Kalkınma, Turizm, Tarih ve Tanıtma Komisyonuna 1 (bir) Üye Seçimi.

2- Kıyı Ege Belediyeler Birliğine üye olunması ve üyelik aidatının belediye bütçesinden karşılanması ile ilgili teklifin görüşülmesi.

3- Yeşilgölcük Belediyesi ile kardeş şehir olunması ile ilgili teklifin görüşülmesi.

4- 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivaline (MUMF) 65.000,00-TL destek sağlanması ile ilgili teklifin görüşülmesi

5-  Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Fevziçakmak Mahallesi 39.004,00 m² yüzölçümündeki 4400 ada 1 nolu parselin hazırlanan haritada (A) ile gösterilen Huzurevi hizmet binasının da içinde bulunduğu 11.071,00  m² ‘lik  kısmının tahsisinden vazgeçilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

6- Tarsus Belediye Meclisi’nin 07.05.2019 tarih ve 2019/5-2 (47) sayılı meclis kararının iptal edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

7- Tarsus İlçesi Yeşilyurt mahallesi 3129 ada 3 nolu parselin batısından geçen imar yoluna (“L” formundaki 4444 sokağın kaldırılmasına) ilişkin hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının 3194 Sayılı İmar Kanunun 8 (b) maddesine göre incelenip karar verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

8- Revize edilen Park ve Bahçeler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifin görüşülmesi.

9-Tarsus İlçesi Altaylılar Mahallesi 0240 sokak ile 0243 sokak arasında bulunan park alanına  “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Koruluğu” isminin verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

03 MART 2020 SALI GÜNÜ TARSUS BELEDİYE MECLİSİ OLAĞAN TOPLANTISI

3. BİRLEŞİM 1. OTURUMUNDA GÖRÜŞÜLECEK OLAN

KOMİSYONLARDAN GELEN MECLİS GÜNDEMİ

1- Tarsus Belediye Meclisi’nin 04.02.2020 tarih ve 2020/2-1 (24) sayılı kararı ile Plan, Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonu, Eğitim, Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu ile İşsizlikle Mücadele Komisyonuna müştereken  havale edilen ve tadilen toplantıya katılan komisyon üyelerinin oybirliği ile kabulüne karar verilen Tarsus Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği’nin görüşülmesi.

Yükleniyor...