Tıbbı Atıkların Ayrı Toplanması

Tıbbi Atıklar

Her nevi sağlık kuruluşundan kaynaklanan tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden ayrı olarak toplanması, geçici depolanması, toplanarak taşınması ve nihai bertaraflarının sağlanmasına yönelik, İdari Teknik ve Hukuki programlarının belirlenerek uygulanmasını içermektedir.

Hukuki Dayanağı

Çevre Bakanlığının 20.05.1993 tarih ve 21586 Sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine ve 2872 Sayılı Çevre Kanununun ilgili maddelerini kapsamaktadır. Tıbbi Atık Üreten ve Bertarafından Sorumlu Olan; KİŞİ VE KURULUŞLARIN.

Yükümlülükleri

Tıbbi atık üreten kişi ve kuruluşlar Belediye ile sözleşme yaparak Yönetmelik Hükümlerine göre belirlenen program doğrultusunda Tıbbi Atıklarını, Tıbbi Atık Aracına teslim etmek zorundadırlar. Kişi ve kuruluşların sözleşme yapmış olmaları yükümlülüklerini yerine getirdiği anlamına gelmemekte olup, Tıbbi Atıklarını karıştırarak imha eden kişi ve kuruluşların sözleşmeleri fesh edileceği gibi haklarında da ayrıca yasal işlemler yapılacaktır.

Tıbbi Atıkların imha bedelinin yukarıda belirtilen sınıflandırmalara göre yıllık olarak İl Mahalli Çevre Kurulu ve Belediyelerin ortak belirlediği ücretler olarak her yıl 30 Eylül tarihine kadar yatırılması zorunludur. Yıl içerisinde yapılan sözleşmeler için o yılın ücreti uygulanır. Belirlenen tarihten sonra yapılacak ödemeler Borçlar Kanununun ilgili maddelerine istinaden cezalı tahsil edilecektir.

Tıbbi Atık Sözleşmesi için istenen belgeler ;

Kişi ; Vergi levhası fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi.
Kuruluş ; Vergi levhası fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi, yetkili ( mesul müdür, Başhekim v.b. gibi ) olduğuna dair imza sirküleri müracaatta istenmektedir.

Yükleniyor...