Evsel Katı Atıkların Toplanması

Evsel Katı Atıkların Toplanması

Dünyamızda bugün teknolojinin hızla gelişmesi ile birlikte giderek artış gösteren katı atıkların çevreye ve canlılara zarar vermeden toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi çağımızın en önemli sorununu teşkil etmektedir.Ülkemizde eğitim seviyeleri ve ekonomik durumun farklılık göstermesi, insanların yaşam standartlarının ve dolayısıyla oluşacak atık miktarlarında da farklılığa neden olmaktadır.İlçemizin sosyo-kültürel yapısı gözönüne alındığında temiz, sağlıklı ve düzenli bir çevrede yaşama konusunda diğer ilçelere de örnek teşkil etmesi gerekmektedir. Ancak; gelişigüzel "BİZLERDEN UZAK OLSUN' DA NE OLURSA OLSUN" mantığı içerisinde bilinçsizce çevreye atılan her türlü atığın bölgede sinek,böcek,haşere oluşturacağı gibi yoğun görsel kirlilik nedeni olduğu görülmektedir.

Katı atıkların insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden toplanabilmesi için uyulması gereken kurallar ;

1 - İşyerleri için

Modern kent yaşamında kentlilerin temiz bir çevrede zamanlarını geçirerek daha fazla alışveriş yaptıkları genel bir doğru olarak görülmektedir.

Bu nedenle ; Her işyerinin ,özelliğine göre atıklarını işyeri içerisinde muhafaza edebilecek şekilde çöp sepeti veya çöp kovası bulundurmaları gerekmektedir. Atıkların,ağzı kapalı torbalar içerisinde muhafaza edilerek dükkanların veya apartmanların varsa konteynerlerine, yoksa kendi kapı önlerine, işyerinin kapanma saatinde bırakılmaları, gündüz ve gün boyu hiçbir suretle atıkların çıkartılmaması gerekmektedir. Belediye görevlilerimizin hizmetleri dışında gün boyu değişik zamanlarda bina çevrelerini süpüren işyerleri,birikintilerini toplayarak kalın torbalar içerisine koyup kendi çöp sepetlerinde muhafaza etmek zorundadırlar. Özellikle geri dönüşüme olanak veren her türlü şişe ve cam kırıklarını (Özellikle Restaurant-Bar-Lokantalar için zorunludur.)bölgenizdeki cam kumbaralarına ,Tetra-Pak, Kağıt, Pet Şişe ,Karton ,Demir v.b gibi atıkları varsa Belediyemizin geri dönüşüm kumbaralarına,yoksa ayrı poşetleyerek atıkların dışında ayrı bir noktaya bırakmaları geri kazanılmalarını sağlayacaktır.Bu da ülke ekonomisine katkı sağlayacağı gibi atıkların azalarak çevreye zarar vermesi önlenecektir.

2 - İkametgah Bölgeleri için

Bölgemizin yerleşim ağırlıklı olması nedeniyle oluşacak evsel nitelikli atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden toplanması ile görsel kirlilik oluşturmaması için uyulması gerekli kurallar şunlardır.

Her gün araçlarımız tarafından alınan bölgelerde atıkların kalın torbalar içerisinde muhafaza edilerek, ağızları bağlanmak suretiyle her akşam çöp konteynerine, yoksa kendi bina önlerine bırakmaları zorunludur.Gün boyunca hiçbir suretle atıkların çıkartılmaması gerekmektedir. Bu nedenle atıkların disiplinli bir şekilde akşamları kendi bina önlerine konulması kirliliğini önleyecektir. İki günde bir araçlarımız tarafından alınan bölgelerde ise; Atıkların bir gün evlerde bekletilerek araçlarımızın hizmet verdiği günden bir akşam önce konteynerlere atılması gerekmektedir.Her gün istenildiği an konteynerlere atılan atıklar konteyner içerisinde kaldığından çevresel kirlilik yaratmaktadır.Ayrıca çöp konteynerlerinizin kapaklarının kapalı tutulması, içlerinin haftada bir kez yıkanması, ayaklarının yağlanması, bina bahçe alanlarına atıkların kolay alınabileceği bir noktaya konteyner muhafaza alanı yapılması gerek konteynerin uzun süre kullanılmasına gerekse de düzenli bir çevrenin oluşmasına katkı sağlayacaktır. Konteyner olmayan ikamet yerlerinde ise; Katı atıkların araçlarımızın hizmet verdiği gün ve saatlerde ağızları kapalı poşetler içerisinde araçlarımıza verilmesi veya kendi bina önlerine düzenli bir şekilde bırakılması gerekmektedir.Belediyemiz bu tür konteyner olmayan bölgelerin belli noktalarına konteyner bırakmakta olur. Ancak bu konteynerler çevre kirliliğinin önlemesi ve acil durumlarda kullanılması için hizmete sunulmuştur.

Bölgemizde kullanılmayan eski binaların içlerine veya çevrelerine, çevrede yapılaşmanın olmadığı boş arsalara atıkların atılması hem çevresel hem de görsel kirlilik yarattığı gibi bu tür atıklar tarafımızdan daha zor temizlenmektedir.

UNUTMAYALIM Kİ !
ÇEVREMİZİN TEMİZ OLMASI, YALNIZ BELEDİYE ÇALIŞMALARI İLE DEĞİL, BİREY BİREY HERKESİN ORTAK ÇABALARI VE İSTEMLERİYLE GERÇEKLEŞİR.

Yükleniyor...