Ölçü Ayar ve Tartı Aletlerinin Kontrolü

Ölçü ayar ve tartı aletlerinin kontrol ve muayenesinin yapılması;

İlçemiz tarafından kullandığı ölçü ve ölçü aletlerinin kontrol, muayene ve damgalama işlemleri Belediyemizde görevli ölçü ayar memurunca yürütülmektedir. Periyodik muayene 2 yılda bir yapılmaktadır. Muayene ve damgalama yaptırmayan esnaf hakkında zabıt tutularak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğüne bildirilmektedir.

Kontrol ve muayene sonucunda cezaya girmiş işlemler; ilgili kararlar ve usulüne göre bahsi geçen Müdürlük tarafından 6183 Sayılı Amme alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun Hükümlerine göre tahsil edilmektedir.

Yükleniyor...