İşyerlerinin Denetim Hizmetleri

Ruhsatlı veya ruhsatsız işyerlerinin denetlenmesi,
Şikayet konusu edilen işyerlerine gerekli yasal işlemin yapılması :

Ruhsatsız bir şekilde faaliyet gösteren Sıhhi ve Gayri Sıhhi işyerlerine tebligat çekilerek çalışma ruhsatına başvurmaları konusunda ilgililerine süre verilip, süre sonunda fenni, sıhhi ve itfaiye yönünden faaliyete uygun görülen işyerine çalışma ruhsatı verilerek faaliyetinin devamı sağlanır.

Ancak çevre ve insan sağlığına zararlı bir şekilde ruhsatsız olarak çalışan işyeri ise, mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi konusunda işyeri ilgilisine süre verilerek süre sonunda uygun görülmeyenler 1580 Sayılı Belediye Yasasının 15/19 veya 113. maddesine istinaden faaliyetten men edilirler.

Yükleniyor...