İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Hizmetleri

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi;

5393 sayılı Belediye Kanununun 18, 48 ve 49. maddeleri ve 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerinin Norm Kadro ve İlke Standartlarına İlişkin Esaslar” doğrultusunda Tarsus Belediyesi Organizasyon Yapısı belirlenerek 06/04/2007 tarihli Tarsus Belediyesi Meclis Toplantısında görüşülmüş ve karara bağlanmıştır. Belediye Birimlerinde ve işletmelerinde, işgücü ve ekonomik kaynakların israfının önlenmesi ve hizmette verimliliğin arttırılması amacıyla Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmelikleri hazırlanmıştır. Tarsus Belediye Meclisinin 02/06/2016 tarih ve 2016/6-1(57) sayılı kararı ile Belediyemiz bünyesinde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü kurulmuştur.

Görevler

 • Tarsus Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarih ve 2016/9-1(85) sayılı kararı ile kabul edilen Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğini uygulamak.
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereğince, Belediye sınırları dâhilinde faaliyet gösteren sıhhi, 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi ve umuma açık eğlence yerlerini ruhsatlandırmak.
 • 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bulunan işyerlerini Pazar günü ve ulusal tatil günlerinde açık bulundurmak isteyenlerden talep olması durumunda ve uygun görülmesi halinde Hafta Tatili Çalışma Ruhsatı vermek,
 • Müzik yayını yapan işyerleri için Canlı Müzik İzin Belgesi düzenlemek,
 • Umuma açık istirahat ve eğlence yeri sahibinin tüzel kişi olması durumunda ve gerçek kişilerin de istemeleri halinde Mesul Müdür Belgesi vermek,
 • İşyerini kapatan esnafların İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının iptali ile ilgili her türlü işlemler ve yazışmaları yapmak.

Yetkiler

Tarsus Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 Sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Sorumluluk

Tarsus Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve yönetmelikte tarif edilen görevler ile, ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.


SIHHİ İŞYERİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

 • 1) Telli dosya
 • 2) Kira kontratı
 • 3) Tapu fotokopisi
 • 4) Yapı kullanma izni (İmardan aslının aynıdır tasdikli)
 • 5) Vergi levhası fotokopisi (Şube İse işyerinin Bulunduğu adrese ait Maliye Kaydı)
 • 6) Şirket ise şirket ana sözleşmesi ve imza sirküleri ticari sicil gazetesi
 • 7) Oda kaydı (Mesleki Faaliyet Belgesi) ile Sicil kaydı
 • 8) Nüfus cüzdan fotokopisi
 • 9) Yangın tüpü faturası (en az 6 kg) ve İtfaiye Raporu
 • 10) Ustalık belgesi
 • 11) Muvaffakatname (Muhtardan onaylı)
 • 12) Hijyen Eğitim Belgesi
 • 13) Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı (MESKİ’den İrtibat No: 3370841 - 5 hat)


 • NOT:İşyeri Ünvanı Türkçe anlamlı olarak yazılacaktır. Ayrıca istenilen belgelerden işyerinin türüne göre bazı evraklardan vazgeçilebileceği gibi ayrıca evrak istenilebilir. Tel: 6162512-1386

GAYRİSIHHİ İŞYERLERİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

 • 1) Telli dosya
 • 2) Kira kontratı
 • 3) Tapu fotokopisi
 • 4) Yapı kullanma izni (İmardan aslının aynıdır tasdikli)
 • 5) Vergi levhası fotokopisi (Şube İse işyerinin Bulunduğu adrese ait Maliye Kaydı)
 • 6) Şirket ise şirket ana sözleşmesi ve imza sirküleri ticari sicil gazetesi
 • 7) Oda kaydı (Mesleki Faaliyet Belgesi) ile Sicil kaydı
 • 8) Nüfus cüzdan fotokopisi
 • 9) Yangın tüpü faturası (en az 6 kg) ve İtfaiye Raporu
 • 10) Ustalık belgesi
 • 11) Muvaffakatname (Muhtardan onaylı)
 • 12) Hijyen Eğitim Belgesi
 • 13) Vaziyet planı
 • 14) İş akım şeması
 • 15) Ekspertiz raporu veya kapasite raporu
 • 16) Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı (MESKİ’den İrtibat No: 3370841 - 5 hat)


 • NOT:İşyeri Ünvanı Türkçe anlamlı olarak yazılacaktır. Ayrıca istenilen belgelerden işyerinin türüne göre bazı evraklardan vazgeçilebileceği gibi ayrıca evrak istenilebilir. Tel: 6162512-1386

UMUMA AÇIK İŞYERLERİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

 • 1) Telli dosya
 • 2) Kira kontratı
 • 3) Tapu fotokopisi
 • 4) Yapı kullanma izni (İmardan aslının aynıdır tasdikli)
 • 5) Vergi levhası fotokopisi (Şube İse işyerinin Bulunduğu adrese ait Maliye Kaydı)
 • 6) Şirket ise şirket ana sözleşmesi ve imza sirküleri ticari sicil gazetesi
 • 7) Oda kaydı (Mesleki Faaliyet Belgesi) ile Sicil kaydı
 • 8) Nüfus cüzdan fotokopisi
 • 9) Yangın tüpü faturası (en az 6 kg) ve İtfaiye Raporu
 • 10) Ustalık belgesi
 • 11) Muvaffakatname (Muhtardan onaylı)
 • 12) Hijyen Eğitim Belgesi
 • 13) Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı (MESKİ’den İrtibat No: 3370841 - 5 hat)
 • 14) Sağlık raporu
 • 15) Sabıka kaydı


 • NOT:İşyeri Ünvanı Türkçe anlamlı olarak yazılacaktır. Ayrıca istenilen belgelerden işyerinin türüne göre bazı evraklardan vazgeçilebileceği gibi ayrıca evrak istenilebilir. “Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri parlayıcı ve patlayıcı maddeler satılan ve depolanan yerler ile yönetmelikte belirtilen diğer yerlerden mevzuatın öngördüğü (en az 100 m.) uzaklıkta bulunması gerekmektedir.)” Tel: 6162512-1386

MESUL MÜDÜR BELGESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

 • 1) Dilekçe (Mesul müdür olan ve müdürlüğü veren adına)
 • 2) İşyeri açma ruhsat fotokopisi
 • 3) Noterden mesul müdürlük tayini
 • 4) Vergi levhası fotokopisi
 • 5) Sabıka kaydı
 • 6) İkametgah ilmuhaberi
 • 7) Nüfus cüzdan fotokopisi

CANLI MÜZİK BELGESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

 • 1) Dilekçe
 • 2) İşyeri açma ruhsat fotokopisi
 • 3) Vergi levhası fotokopisi
 • 4) Nüfus cüzdan fotokopisi
 • 5) AKUSTİK Raporu

Yükleniyor...