Deniz Nakil Vasıtaları Ruhsat ve Plaka İşlemleri

Deniz nakil vasıtalarına ruhsat ve plaka verilmesi ;

Ayrıca özel tekne ve hususi motorların ruhsat, plaka ve fenni muayene işlemleri de Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte ise de, bunların müracaatı çok az sayıdadır.

Deniz Nakil Vasıtaları ile ilgili olarak işlemler 1580 Sayılı Belediyeler Kanununun 19. maddesi 5. fıkrası ve Büyükşehir Belediyelerinin yönetimi hakkındaki Kanunun 7. maddesi gereğince yürütülmektedir.

Müdürlüğümüze müracaat eden hususi teknelerden istenen belgeler ;

Dilekçe, Tekne faturası, Makine faturası, Faturalar yoksa noter tastikli satış sözleşmesi, Teknenin fotoğrafı, Deniz Nakil Vasıtaları Vergi Dairesinden vergi makbuzu, 2 adet fotoğraf, İkametgah, Nüfus cüzdan sureti.

Yükleniyor...