Statik Proje Onay İşlemleri
  • Mimari projelere uygun statik proje ve hesaplar ,
  • Statik ve betonarme projelerin İnşaat Mühendisleri Odasınca onayı
  • Onaylı statik projesinde belirtilen nitelikteki betonların, laboratuar deney sonuçlarının Üniversitelerce veya Resmi kurumlarca onaylı raporları
  • İnşaat yapılacak arsaya ait Jeoloji veya Jeofizik Mühendisleri Odası ile A.P.K. Müdürlüğü tarafından onaylanmış zemin etüd raporu İlave kat yapılması halinde Üniversitelerden alınan uygunluk raporu
  • Statik sistemi etkileyen tadilatlarda Üniversitelerden alınan sağlamlık raporu
  • Belgeleri gerekmektedir.

Yükleniyor...