Ruhsat ve Yapı Kontrol İşlemleri

Ruhsat ve Yapı Kontrol İşlemleri ;

 • Temel Ruhsatı ,
 • Yapı denetim firması izin belgesinin noter tasdikli sureti,
 • Bakanlıkça tasdikli bilgi formu aslı,
 • Yapı denetim firması ile yapı sahibi arasında yapılan sözleşme,
 • Yapı denetim firmasının yapı denetimini üstlendiğine dair taahhütname,
 • İdarenin açmış olduğu yapı denetim hesabına yatırılan yapı denetim hizmet bedelinin ilk taksit makbuzuKontrol mühendisi ve yardımcı kontrol mühendisi ikametgah senedi ve gizli sicil raporu,

Yapının müteahhitliğinin Mal sahibi tarafından yapılması halinde ;

 • Yapının müteahhitliğini üstlendiğine dair taahhütname ,
 • Nüfus cüzdan sureti ,
 • İkametgah senedi ,
 • Vergi levhası ,
 • Ticaret odası kaydı,

Yükleniyor...