Mimari Proje Onay İşlemleri

Tapu Çap İmar durumu İnşaat istikamet rölevesi Röperli kroki Kot kesit Sivil Savunma tasdiki(sığınak gerekiyorsa) İ.S.K.İ. tasdiki Anakent tescili Meslek odası vizesi Trafo belgesi Isı yalıtım projesi ve tesisat projesi İtfaiye tasdiki (yangın merdiveni gerekiyorsa) Eski eserlerle ilgili binalarda röleve ve restorasyon projesi Ağaç bulunan parsellerde ağaç revizyonu

Islah bölgelerinde mevcut binalar için harita tesbitli kontrol gabari belgeleri Zemin + 9 normal kat ve daha fazla katı olan binalar için Füze Üs Komutanlığından görüş alındığına dair belge Plan notu veya yönetmelik gereği özellik arz eden parsellerde ilgili kurum görüşleri (Büyükşehir,Bakanlık,UKOME,Karayolları,Aktaş vb.) 23. Madde varsa Fen İşleri Müdürlüğü yazısı ve makbuzu Avan proje uygulamalı bölgelerde tasdikli avan proje Yapı Denetim Bürosu onayı (Projeler üstünde tasdik) ve yapı denetim firma sözleşmesiBelgeleri gerekmektedir.

Proje Hazırlarken izlenecek işlemler ;

  • Proje ve arsa bilgilerini içeren başlık ,
  • 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı ve kesitleri (vaziyet planında arsa ve bina ölçüleri, bahçe mesafeleri, ağaç yerleşimi, otopark yerleşim projesi, kanal bağlantıları, drenaj sistemi)
  • T.A.K.S. hesabı
  • K.A.K.S. hesabı
  • Otopark hesabı Şemalarla ölçülü olarak gösterilecek
  • Sığınak hesabı
  • Kat planları+en ve boy kesitler+tüm cephe görünüşleri+çatı planı
  • İ.S.K.İ. kanal projesi Belgeleri gerekmektedir.

Yükleniyor...