İmar Durumu Tanzimi

İmar Durumu Tanzimi ;

  • Dilekçe (Örnek),
  • Tapu,
  • Çap,
  • Röperli Kroki,
  • Tapusunda ahşap bina kaydı olan parsellerden fotoğraf,
  • Eski eser parsellerden fotoğraf ve Koruma Kurulu Kararı,

Geçici İnşaatlarda ; Dilekçe, Tapu, Çap Kiracı olma durumunda kira sözleşmesi Vaziyet planı belgeleri gerekmektedir.

Yükleniyor...