23. Madde Bedellerinin Hesaplanması
  • Tapu
  • Çap
  • İmar Durumu
  • Röperli Kroki
  • İmar Planı Örneği
  • Noterden taahhütname

Örnek Dilekçe;

.......... / ........... / 2004
TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TARSUS / MERSİN
Mersin ili, Tarsus ilçesi, ..................... Mahallesi ......................... sokak / cadde 
.............. Pafta, ............... Ada, ................ Parsel sayılı gayrimenkulumün 23. Madde göre hesabının yapılması için gereğini arz ederim.

Adı - Soyadı


Ek; 
1- Tapu Fotokopisi.
2- Çap.
3- İmar Durumu.
4- Röperli Kroki.
5- Taahhütname.
6- İmar Plan Fotokopisi.

Yükleniyor...