Nikah İşlemleri

NİKAH MÜRACATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • KİMLİK FOTOKOPİLERİ(1'ER ADET)
  • VESİKALIK FOTOĞRAF (5'ER ADET YENİ ÇEKİLMİŞ)
  • NÜFUS CÜZDANI ASILLARI

AÇIKLAMALAR

FOTOĞRAFLAR: 5 Adet bay, 5 Adet bayan vesikalik fotoğrafı gelecek.Fotoğraflar renkli olacak. Fotokopi ile çoğaltılmış fotoğraflar geçersizdir.

NÜFUS CÜZDANLARI: Nüfus cüzdanları fotoğraflı olup, önlü fotokopileri ile "birlikte müracat esnasında getirilecektir.

EVLENME YAŞI : 19 yaşından gün almış bay ve bayan kendi rızasıyla 18 yaşından gün alanlar, anne ve babasının rızası ile, 17 yaşından gün alanlar Mahkeme Kararı ile evlenebilirler.

BEKARLIK SOYADI : Medeni kanununun 153. maddesi gereğince evlendikten sonra soyadını kullanmak isteyen bayanlar Memurluğumuzca verilen Matbu dilekçeyi dolduracaktır. 2 Adet olarak olarak.

İDDET MÜDDETİ : Boşanmış veya Eşi ölmüş bayanlar, 300 gün geçmeden evlenemezler. Ancak, 300 günlük İddet Müddeti Mahkeme Kararı ile Kaldırılmış ise Evlenme yapılabilir.

YABANCI UYRUKLU : Erkek ve Kadın uluslar arası çok dilli Evlenme Ehliyet Belgesi. Pasaportlarının ve kimliklerinin aslı ve fotokobilerini getireceklerdir.

NİKAH SALONU : Büyük Salonumuz 395 kişiliktir. (Ücretlidir.) Küçük Salonumuz 25 Kişiliktir.(Ücretlidir.)Yükleniyor...