Local Agenda 21
BİLGİLENDİRME RAPORU

Tarsus Municipality bünyesinde oluşturulan Local Agenda 21 çalışmaları 02.Ekim.2001 tarihinde başlatılmıştır. Faaliyetlerini sürdüren ve Yerel Gündem 21-(IULA) proğramı çerçevesinde kurulmuş bulunan, Tarsus Municipality Kent Meclisi-Kent Gençlik Meclisi-Kent Çocuk Kurulu ve Kadınlar Komisyonu 2002-2003 yılları arasında, değişik konu başlıkları altında sosyal aktivitesini gerçekleştirmişlerdir.

Kent Meclisimiz her iki ayda bir o ayın 2.Çarşamba günü saat 14.00'de Meclis başkanı, başkanlığında toplanarak, toplantı öncesi belirlenen ilgili konu başlıkları altında,çalışmasını yürütmekte, bu toplantılara Kaymakam,Belediye Başkanı,Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri,Mahalle ve Köy Muhtarları katılmaktadır.

Kent Meclisimiz,2002-2003 yılı toplantılarını ağırlıklı ve öncelikli olarak, Tarsus'umuzun Tarihi,Kültür ve Turizm konusunda geleceğini gündeme taşıyarak, Projects üretmek üzerine oluşturmuştur. Bunlar kadar önemli diğer bir husus ise Tarsus'umuzda yokluğu hissedilen bir Üniversitenin kurulması konusu ana gündem maddesi olarak meclisimize taşınmıştır. Diğer konularda olduğu üzere, bu konuda da öncülüğü Belediye Başkanımız Sn. Burhanettin KOCAMAZ yapmıştır. Fakülte ve buna bağlı olarak öğrenci yurtları açılması hususunda olduğu gibi.

Kent Gençlik Meclisimiz, her ayın ilk Çarşamba günü Saat:14.00'de toplanarak yine, önceden belirlenen değişik konularda Social Eventsini sürdürmektedir. Tarsus Kent Gençlik Meclisinin 2002-2003 Yılları arasında gerçekleştirdikleri projeleri ana başlıklarla vermek gerekirse;

1.
Tarsus'ta Faaliyetlerini sürdürmekte bulunan tüm İlköğretim, Lise ve dengi okullar ziyaret edilerek, Kütüphanesi bulunmayan okullar tesbit edildi. Bunlardan birisi;Gözlükkule çok proğramlı Lisesi diğeri ise Akdeniz Lisesi idi.Akabinde Tarsus genelinde Kitap Kampanyası başlatıldı, elde edilen kitaplar,düzenlenen törenlerle ilgili okullara kitapları teslim edildi. Törene Belediye Başkanımızda katıldı.

2.
Tarsus Genelinde, ücretsiz sağlık taraması kampanyası başlatıldı. Bu kampanyaya Tarsus Kızılay Şubesi destek verdi. İlk beş(5) mahalle pilot bölge olarak tesbit edildi ve başarıyla uygulandı. Diğer Kırk(40) Mahalle önümüzdeki dönemde aynı şekilde uygulamaya muhatap olacaktır. Bu Kampanya'ya Tarsus Kent Çocuk Kurulumuz'da önemli ölçüde katkı sağladı.

3.
21. Yüzyılda günümüz gençliğini önemli ölçüde tehdit eden Uyuşturucu ile ilğili, Tarsus Gençliğini aydınlatıcı bilgi vermesi açısından, Finansmanını Belediyemizin üslendiği halka açık ücretsiz bir tiyatro gurubunu Tarsus'a getirerek, Kültür Merkezi Salonunda"SIRA KİMDE" adlı tiyatro eseri sahnelendi.
Tarsus Kent Çocuk Kurulumuz,Yedi(7) Ondört(14) yaş gurubu çocuklardan oluşmaktadır.. Kent Çocuk Kurulumuz her ayın ilk Çarşamba günü saat:10.00'da
toplanmaktadır.Kent Çocuk Kurulumuz,Kent Gençlik Meclisi ile birlikte yukarıda bahis konusu olan tüm aktivitilerde görev almıştır.Kızılay Tarsus şubesinin sunduğu "Diabet Günleri" adı altındaki çalışmalarda görev aldılar. Tarsus'ta faaliyetlerini sürdürmekte olan, tüm ilköğretim okullarının katıldığı Şiir- Resim ve Kompozisyon dalında yarışmalar düzenleyerek, Seçici kurul'un tesbit ettiği dereceye girenlere hediyeleri, Üst düzey Protokolünde katıldığı bir törenle verildi. Mersin-Çocuk Esirgeme Kurumuna, kendi gayretleri ile temin ettikleri çok miktardaki hediyeleri, düzenlenen törenle teslim ettiler.
Kent Gençlik Meclisimiz ve Kent Çocuk Kurulumuz bir araya gelerek, Tarsus'un sorunları ile ilgili, değişik projeler üretmeyi sürdürmektedirler. Tarsus Kent Meclisi bünyesinde oluşturulan, Kent Meclisi Kadınlar Komisyonumuz ise Tarsus kadınlarının sorunlarına yönelik sosyal aktiviteler gerçekleştirmektedirler. Tarsus Kent Meclisi

Kadınlar Komisyonu


1. Ekim 2002 tarihinden itibaren Salı, Cuma ve Cumartesi günleri Tarsus Parkı'nda "El işi göz nuru" adı altında, 30 masalı, faaliyet gösteren "Pazar Grubu".

2. 11 Aralık 2002 Çarşamba günü Op.Dr. Rifat KIRAL tarafından verilen Osteoporoz (Kemik erimesi) semineri (Katılım 200 kişi) Tarsus Lions işbirliğiyle.

3.
03.01.2003 tarihinde, Salı-Cuma başlatılan "Örgü Günleri" ve bu günlerde örülen eşyaları huzurevindeki yaşlılarımıza armağan etmek amacıyla hareket ettik.(Katılım 60 kişi).

4.
16-17-18 Ocak 2003 tarihinde Tarsus Lions işbirliğiyle Op.Dr.Rifat KIRAL tarafından gerçekleştirilen "Kemik yoğunluğu taraması" (Katılım 500 kişi) .

5.
29 Ocak 2003 tarihinde MİLUPA firmasının sponsorluğunda Çocuk Dr.Ayhan ŞENER tarafından gerçekleştirilen "Bebek Beslenmesi ve İştahsızlık" konulu seminer.(Bu seminer sırasında bir anne adayı sancılandığı için 112 Acil yardımdan gelen bir cankurtaranla hastaneye nakil yapılmış ve nurtopu gibi bir oğlan çocuğu hayata gelmiştir. Milupa firması doğan bebeğin mama sponsoru olacağına söz vermiştir).(Katılım 125 kişi)

6.
06 Şubat 2003 Perşembe günü Alış-Veriş merkezi olan AFRA ile işbirliği yaparak, ücretsiz "Cilt Bakımı ve Semineri" düzenlenmiş, kendi salonlarında da hanımlara müzikli bir çay partisi vermişlerdir.

7.
08 Şubat 2003 tarihinde Mersin İyilik Vakfı Huzur Evini ziyaret. Örülen eşyaları,hanımlarımız kendi elleriyle armağan edip, şükran duygularını belirttiler. Afra Alış-Veriş Merkezi yaşlılarımıza yiyecek olarak armağanlar götürdüler, Tarsus Türk Sanat Musiki Derneği de yaşlılarımıza kısa bir müzik ziyafeti sundular.(Katılım 99 kişi).

8.
Çeşitli zamanlarda yerel T.V.'lerde ve T.R.T Çukurova Radyosunda canlı yayınlara misafir olup Local Agenda 21'in amacının ve Kadın Komisyonunun çalışmaları hakkında halkın bilgilendirilmesini gerçekleştirildi..

9.
01 Mart 2003 Cumartesi günü Mersin'de Kadınlar arası tanışma ve kaynaşma amaçlı yemekli piknik gezisi(Katılım 94 kişi).

10.
12 Mart 2003'te yerel TV. Kanal 33'de "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kutlaması ile ilgili davet edilip aynı zamanda "Local Agenda 21'in ve kadın Komisyonumuzun çalışmalarını içeren canlı bir proğram gerçekleştirdik.

11.
18-21 Eylül 2003 tarihleri arasında Bursa'da düzenlenen "2. Ulusal Kadın Eventsi Festivali"ne Kadın Komisyonunun katılımı sağlanmıştır. Önümüzdeki günlerde 21-23 Ocak 2004 tarihleri arasında da Antakya'da 3. Kadın Eventsi Festivalinin ön hazırlık toplantısına Kadın Komisyonun üyeleri iştirak edeceklerdir.

12.
Tarsus Local Agenda 21-Kent Çocuk Kurulu geçtiğimiz 22-25 Ağustos 2003 tarihleri arasında Bursa'da düzenlenen "1.Ulusal Çocuk Zirvesine" katılmışlardır.
Tarsus Local Agenda 21-Projesi doğrultusunda 30.09.2003 tarihinde Engelliler Komisyonu oluşturuldu. Bu Komisyon çalışmalarına başlamıştır.

Tarsus Municipality Local Agenda 21 (IULA) çerçevesi içerisinde, Kent Meclisimiz,Kent Gençlik Meclisimiz,Kent Çocuk Kurulumuz,ve Kent Meclisi Kadınlar Komisyonumuz ve Engelliler Komisyonumuz öngörülen ve ileriye dönük projelerle çalışmalarına devam edeceklerdir.
2003-2004 Yeni Faaliyet yılında mahalle meclisleri ve emekliler meclisi kurulması planlanmaktadır.  

"Sürdürülebilir Gelişme"

(Yerel) Gündem 21'in dayanağı olan "sürdürülebilir gelişme" kavramının temelleri,Haziran 1972'de Stockholm'de yapılan "İnsan Çevresi" Konferansı sırasında biçimlenmiş bulunuyor.

Stockholm Bildirgesi'nde çevrenin "taşıma kapasitesine" dikkat çeken, kaynak kullanımında kuşaklar arası hakkaniyeti gözeten, ekonomik ve sosyal gelişmenin çevre ile bağlantısını kuran ve kalkınma ile çevrenin birlikteliğini vurgulayan ilkeler,"sürdürebilir gelişme"kavramının temel dayanıklarını ortaya koymuş bulunuyor.1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından yayınlanan "Ortak Geleceğimiz" başlıklı (Komisyon Başkanı'nın adıyla; "Brudtland Raporu" olarak bilinen) ünlü raporda, insanlık için oldukça karamsar ve ürkütücü bir gelecek öngörülüyor.

Giderek kirlenen, doğal kaynakları hesapsızca tüketilen bir dünyada sürekli artan çevresel bozulmaya ve bu bağlamda çölleşme, ormansızlaşma,asit yağmurları, küresel ısınma, ozon tabakasının aşınması gibi gelişmelere dikkat çekiliyor. Çevre sorunlarının, dünyadaki nüfus planlamasını ve giderek artan yoksulluk ile uluslar arası eşitsizliği de içerecek şekilde, geniş bir bakış açısı ile ele alınması zorunluluğu vurgulanıyor.

Giderek ağırlaşan çevresel sorunlar karşısında, insanlığın çıkış yolu olarak, çevresel gelişme ile ekonomik kalkınma arasındaki yaşamsal köprünün kurulması ve gelişmenin"sürdürebilir"
olması gösteriliyor.
"Sürdürebilir gelişme, bugünün gereksinim ve beklentilerini, gelecek kuşakların gereksinim ve beklentilerini karşılama olanaklarından ödün vermeksizin karşılamaktır." (Brundtland Raporu)

Gündem 21


1992 yılında Rio de janeiro'da yapılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nın ("Yeryüzü Zirvesi")bir ürünü olan Gündem 21,"sürdürülebilir gelişme" kavramının uygulanabilirliğine yönelik, küresel uzlaşmanın ve politik taahhütlerin en üst düzeydeki ifadesi olan bir eylem planı niteliğini taşıyor.
"21.yüzyılın gündemi"ni oluşturmayı amaçlayan Gündem 21, tüm insanların temel gereksinimlerinin karşılanması,yaşam standartlarının iyileştirilmesini, ekosistemlerin daha iyi korunmasını ve daha güvenli bir geleceğe giden yolun yapı taşlarının döşenmesini hedefliyor.

Gündem 21, "sürdürebilir gelişme" hedefini gösterirken,bu hedefe ulaşılmasının vazgeçilmez yöntemi olarak küresel ortaklık kavramını gündeme getiriyor.Bu kavram ile birlikte, alışık olduğumuz hiyerarşik yönetim anlayışının yerini,"çok aktörlü yönetim" olarak tanımlanan yeni bir yönetim anlayışının almaya başladığı görülüyor. Birleşmiş Milletler belgelerinde yer aldığı şekliyle "ulusal hükümetler,yerel yönetimler,sivil toplum kuruluşları ve uluslar arası topluluk arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine ve halkın etkin katılımının sağlanmasına"dayalı bu yaklaşım "yönetişim" (governance) kavramını yaşantımıza sokmuş bulunuyor.

Local Agenda 21

Dört ana başlık altında, toplam 40 bölümden oluşa Gündem21'in28.bölümü,"Gündem 21'in desteklenmesinde yerel yönetimlerin girişimleri" başlığını taşıyor. Yerel Gündem 21 kavramının getirildiği bu bölümde, dünyadaki tüm yerel yönetimlere kendi belde halkları ile birlikte katılımcı bir süreci başlatmaları ve kendi kentleri için bir Local Agenda 21 konusunda görüş birliği sağlamaları konusunda küresel bir çağrı yapılıyor.

Local Agenda 21 süreci, öncelikle yerel sürdürülebilir gelişme sorunlarının çözüme yönelik uzun dönemli stratejik bir eylem planının hazırlanmasını ve uygulanmasını içeriyor.Bu süreç, katılıma ve yerel ortaklıklara dayalı yönetim anlayışının yaşama geçirilmesini gerekli kılıyor.
Local Agenda 21 Süreci

Local Agenda 21 süreci, kentin sürdürebilir geleceğine yönelik bir vizyon geliştirilmesini, ardından da bunun yaşama geçirilmesini sağlayacak uzun dönemli yerel eylem planları hazırlanmasını(ve sonrasında uygulanmasını) kapsar.
Gündem 21 doğrultusunda, Local Agenda 21 sürecinin temelinde de"sürdürülebilirlik" kavramı yer alır.Sürdürebilir gelişme, tüm insanların mevcut çevresel sınırlar(taşıma kapasiteleri) dahilinde, sosyal ve ekonomik gelişmeye adil olarak katılmalarını sağlayabilmek için gerekli olan üretim ve tüketim tarzlarındaki değişimlerle ile ilgilidir.Bu kapsamda, sürekli eğitim/bilgilendirme ve halkın duyarlılığının arttırılması yoluyla sürdürebilir gelişmenin "ithal" bir kavram olmaktan çıkarılıp, günlük yaşamla bütünleşmesinin sağlanması gerekmektedir.

Katılımcı Mekanizmalar/ Ortaklıklar

Local Agenda 21 sürecinde, ne yapılacağı sorusu kadar, nasıl ve kimler tarafından yapılacağı soruları da büyük önem taşır.Kentin geleceğine kimler,nasıl karar verecektir? Yerel kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin kararlar, kimler tarafından,nasıl alınacaktır? Kentin sürdürülebilir gelişme vizyonu üzerinde toplumsal uzlaşma nasıl ve hangi mekanizmalarla sağlanacaktır?
Bu kapsamda, yerel ortaklıklara ve "yönetişim"kavramına işlerlik kazandırılması ve geniş tabanlı katılıma dayalı toplumsal uzlaşma sağlayıcı mekanizmalar oluşturulması gerekir.
Katılımcı mekanizmalar açısından bir model ya da şablon bulunmamakla birlikte, bazı ortak noktalar ve özen gösterilmesi gereken konular şunlardır:

Kent ölçeğindeki tüm ortakları kapsayacak platformlar (Kent Konseyleri ve benzeri yapılar) oluşturulması; bu yapı içerisinde tüm örgütlü ortakların ve örgütsüz kesimlerin yeterli bir şekilde temsiline özen gösterilmesi, bireysel katılım ile Organizational katılım dengesinin gözetilmesi.
Çalışma Grupları (ya da kozalar) oluşturulması; bu gruplara kadınların ve gençlerin etkin katılımının sağlanması, elverişsiz durumdaki hemşehri gruplarının temsili çalışma alanlarının kentin önceliklerini yansıtması, farklı çalışma gruplarının kendi aralarındaki koordinasyonu sağlaması.

Destekleyici mekanizmalar oluşturulması; bu amaçla ilgili kent ölçeğinde Yerel Gündem 21 sürecini koordine edecek ve destekleyecek bir birim ya da Genel Sekreterlik kurulması.
Sürdürülebilir Gelecek Vizyonu
Katılımcı mekanizmalar kanalıyla, ilgili kentin "sürdürülebilir gelişme kimliği"ni belirleyecek ortak bir vizyon üzerinde toplumsal uzlaşma sağlanması.
Yerel Eylem Planları

Kentin öncelikli sorunları konusunda bir görüş birliğine varılması,sorunların nedenleri, kaynakları ve boyutlarının belirlenmesi, ilgili kent için gerçekçi kısa ve uzun dönemli ölçülebilir hedefler belirlenmesi, ölçülebilir sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik uzun dönemli hedeflere dayalı olarak, kısa dönemli eylem planları hazırlanması, eylem planlarının maliyetlendirilmesi.

Loading...