Parliamentary Agenda
2017 yılı 5. Birleşimin 1. Oturumu Meclis Gündemi

02/05/2017 Salı günü saat 14:00'de Olağan olarak toplanacak olan, 2017 yılı 5. Birleşimin 1. Oturumu Meclis Gündemidir.

Gündem Maddeleri:

1-Açılış, yoklama ve saygı duruşu. 
2-03/04/2017 tarih ve 2017/4-1 sayılı Meclis Zabıt Tutanağının oylanması.
3-Tarsus Belediyesi 2016 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi ve karar bağlanması.
4-Belediye Müdürlüklerinden gelen tekliflerin görüşülmesi ve karara bağlanması.
5-Komisyondan gelen evrakların görüşülmesi ve karara bağlanması.
6-Dilek ve Temenniler.
7-Kapanış.

Loading...