Parliamentary Agenda
2017 yılı 8. Birleşimin 1. Oturumu Meclis Gündemi

03/07/2017 Pazartesi günü saat 14.00 Olağan olarak toplanacak olan, 2017 yılı 8.  Birleşimin 1.  Oturumu Meclis Gündemidir.

Gündem Maddeleri:

1- Açılış, yoklama ve saygı duruşu. 
2- 28/06/2017 tarih ve 2017/7-1 sayılı Meclis Zabıt Tutanağının oylanması.
3- Belediye Müdürlüklerinden gelen tekliflerin görüşülmesi ve karara bağlanması.
4- Komisyondan gelen evrakların görüşülmesi ve karara bağlanması.
5- Dilek ve temenniler.
6- Kapanış.

Loading...