Map Applications
İnşaat İstikamet röleves Dilekçe (Örnek),
Real Estate Condition,
Tapu,
Çap,
Röperli Layout .
Kot Kesit ; Dilekçe (Örnek),
Real Estate Condition,
Tapu,
Çap,
Emsalli bölgelerde vaziyet planı .
Ağaç Revizyonu ; Dilekçe (Örnek),
Röperli Layout
Tapu,
Çap,
Aplikasyon ; Röperli Layout ,
Tapu,
Çap,
Yol Projesi ; Dilekçe (Örnek) ,
Tapu,
Çap,
Röperli Layout,
Plan Kote ; Röperli Layout ,
Tapu,
Çap,
İfraz-Tevhid ; İmar durumu ,
Değişiklik tasarımı folyesi,
Tapu,
Çapi.
Revizyon ; İlgili büro talebi veya dilekçe ,
Tapu ,
Çap ,

Belgeleri gerekmektedir.

Loading...