Tranching License of Government Agencies

Resmi Kurumların tranşe ruhsatları için;

Kurumca düzenlenen form(kazı yapılacak yerin layoutsi, metrajı ve zemin kaplama cinsi belirtilir.

Loading...