Calculation of 23. Rule Prices
  • Tapu
  • Çap
  • Real Estate Condition
  • Röperli Layout
  • Zoning Plan Örneği
  • Noterden taahhütname

Örnek Dilekçe;

.......... / ........... / 2004
TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
TARSUS / MERSİN
Mersin ili, Tarsus ilçesi, ..................... Mahallesi ......................... sokak / cadde 
.............. Pafta, ............... Ada, ................ Parsel sayılı gayrimenkulumün 23. Madde göre hesabının yapılması için gereğini arz ederim.

Adı - Soyadı


Ek; 
1- Tapu Fotokopisi.
2- Çap.
3- Real Estate Condition.
4- Röperli Layout.
5- Taahhütname.
6- İmar Plan Fotokopisi.

Loading...